Revision

Hos Reviplan er revision ikke blot påtegning af årsrapport og andre regnskabsopgørelser eller sikring af overholdelse af love og aftaler.

Revision, anbefalinger og gode råd

Resultatet af revisionen er mindst lige så vigtig. Vi bestræber os på, at revisionen også fører til anbefalinger og gode råd, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer, samt en mere effektiv administration.

Vi varetager erklæringsopgaver med lavere sikkerhed end ved revision, sædvanligvis kaldet udvidet gennemgang (review), hvor et review sammenfattende beskrives som erklærings-opgaver med sikkerhed, men med lavere sikkerhed end ved revision samt andre typer af erklæringsopgaver, hvor den godkendte revisors arbejde tillægges værdi.

Kvalitetssikrede løsninger

Vi bestræber altid at levere den højeste kvalitet, skabe de optimale løsninger og løse opgaverne til tiden. Vi arbejder kontinuerligt med at opgradere vores faglige og personlige kompetencer. Dette sikrer dig kompetent rådgivning og brugbare løsninger.

Vi yder bl.a. assistance med:

 1. 1
  Revision af årsrapporter
 2. 2
  Afgivelse af erklæringer
 3. 3
  Gennemgang af og rådgivning om forretningsgange
 4. 4
  Risikovurdering
 5. 5
  Rapportering

Regnskabsmæssig assistance

Derudover yder vi regnskabsmæssig assistance for vore kunder i henhold til lovgivningen, anerkendt praksis og særskilte aftaler. Vores ydelser med regnskabsmæssig assistance er baseret på et højt fagligt niveau.

Dette opnås ved en kombination af anvendelse af it og regnskabsprogrammer, og at vores kompetente medarbejdere løbende modtager uddannelse om lovgivning og anerkendte metoder for regnskab og bogholderi, herunder sikring af kvaliteten og det retvisende billede af periode- og årsregnskaber.

Vi yder bl.a. assistance med:

 1. 1
  Opstilling og udarbejdelse af årsrapporter
 2. 2
  Opstilling og udarbejdelse af årsregnskab
 3. 3
  Opstilling og udarbejdelse af perioderegnskab
 4. 4
  Opstilling og udarbejdelse af skatteregnskab
 5. 5
  Opstilling og udarbejdelse af skattepligtig indkomst m.v.
 6. 6
  Budgetlægning
 7. 7
  Øvrige ad hoc opgaver

Kontakt os

Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker et uforpligtende møde? Benyt formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Du skal indtaste et navn
Du skal indtaste en korrekt e-mail adresse
Du skal indtaste en besked

Tak for din mail. Vi vil vende tilbage til dig snarest muligt.